DSM Messtechnik GmbH jest jednym z wiodących producentów serwopras oraz wkrętaków automatycznych

Technika pomiarowa

Poza systemami sterowania dla wkrętaków oraz pras firma DSM oferuje również cyfrowe systemy pomiarowe.
System pomiarowy QS-Box może być używany do monitorowania i kontroli, jak również do regulacji i kalibracji wkrętaków i pras. Wysoką elastyczność zapewniają wymienne modyły pomiarowe.
Nowoczesne cyfrowe systemy pomiarowe posiadają wiele zalet: transmisja sygnału pozbawiona zakłóceń, bezpośrednie zgłaszanie informacji o stanie w pobliżu miejsca pomiaru, inteligentne moduły pamięci.
Zapisane w pamięci dane z czujników są korygowane automatycznie po podłączeniu urządzenia QS-Box. Okresowym kalibracją poddawany jest jedynie czujnik a nie cały łańcuch pomiarowy.

  • Pomiary możliwe w trybie offline i online
  • Zapisywanie zmierzonych wartości
  • Dane zapisywane bezpośrednio na karcie pamięci CF lub na komputerze PC
  • Urządzenie może służyć do sprawdzania wbudowanych systemów pomiarowych