DSM Messtechnik GmbH jest jednym z wiodących producentów serwopras oraz wkrętaków automatycznych

QS-Box

QS-Box to kompaktowy i uniwersalny system pomiarowy. Jest on zdolny przetwarzać zarówno cyfrowe jak i analogowe sygnały pomiarowe. Każdy czujnik pomiarowy może zostać podłączony za pomocą odpowiedniego modułu.
W urządzeniu QS-Box nasza firma oferuje Państwu wszystkie funkcje które powinien posiadać nowoczesny cyfrowy system pomiarowy.

 • System pomiarowy do celów kontroli i kalibracji
 • Obudowa wykonana z aluminium i tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
 • Gniazdo dla modułów pomiarowych DSM
 • Pomiary możliwe w trybach online lub offline
 • Zapisywanie zmierzonych wartości
 • Zapisywanie zmierzonych wartości w trybie online za pomocą oprogramowania QS-Center-Software
 • Zapisywanie zmierzonych wartości w trybie offline na karcie pamięci CF
 • 4 diody LED informujące o stanie urządzenia
 • Interfejs USB do połączenia z komputerem PC
 • Interfejs RS232

Akcesoria

 • Zasilacz AC 230V / 50 Hz | DC 24V / 1 A
 • Uchwyt umożliwiający zamocowania na ścianie lub stole
 • Moduł ethernet TCP/IP
 • Oprogramowanie QS center
 • Moduły QS
 • Moduł SCI
 • Cyfrowy przetwornik momentu obrotowego i czujniki siły

Oprogramowanie QS center

Oprogramowanie QS center jest częścią cyfrowego systemu pomiarowego dla pomiarów online. Oferuje ono następujące funkcjonalności:

 • Pomiar różnych wielkości fizycznych:
  y: moment obrotowy [Nm/Ncm/ftlb], siła [kN/N]
  x: kąt (grad), przemieszczenie/skok [mm]
 • Zarządzanie i parametryzacja procesu pomiarowego
 • Przypisanie narzędzia pomiarowego do pomiaru
 • Pamięć przechowującą opisy narzędzi i czujników
 • Możliwość parametryzacji procesu pomiarowego w trybie offline z zapisywaniem danych na karcie pamięci CF
 • Graficzna prezentacja wyników pomiarów za pomocą wykresów
 • Graficzny tryb pracy online – wyświetlanie wykresów w trakcie dokonywania pomiarów
 • Zestaw krzywych pomocnych podczas analizy wyników pomiarów
 • Statystyki oraz histogram
 • Możliwość utworzenia certyfikatu kalibracji
 • Funkcje testowe

Moduły QS

Elastyczność urządzenia QS-Box osiągnięto poprzez możliwość instalowania różnych modułów umożliwiających odczyt zarówno analogowych jak i cyfrowych sygnałów pomiarowych.
Każdy rodzaj czujnika jest kompatybilny z urządzeniem QS-Box po zaopatrzeniu go w odpowiedni wymienny moduł.

 • Moduły pozwalające na odczyt analogowych i cyfrowych sygnałów pomiarowych: DSM digital, ±1 mv/V, ±2 mV/V, 4-20 mA, ±5 V, ±10 V, ±15 V
 • Synchronizacja wejścia podczas pomiarów kąta obrotu lub przemieszczenia/skoku
 • 2 diody LED informujące o stanie
 • Interfejs czujnika, interfejs SYNC

Dzięki QS-Box w pełni wykorzystasz możliwości techniki cyfrowej:

 • Transmisja sygnału odporna na zakłócenia
 • Informacja o stanie czujnika dostępna przy czujniku
 • Automatyczne zapamiętywanie danych pomiarowych
 • Automatyczna korekta parametrów pomiarowych

Moduł SCI

Moduł SCI (tj. inteligentny konwerter sygnałów) przetwarza sygnał analogowy na sygnał cyfrowy.
Moduł ten pozwala na przesyłanie sygnałów cyfrowych które są mniej podatne na zakłócenia. Moduł SCI jest na stałe połączony z czujnikiem a dane z czujnika są przechowywane w zainstalowanej w module pamięci. Połączenie z urządzeniem QS-Box odbywa się za pomocą cyfrowego modułu QS.

  • Zawiera zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy
  • Informacje o stanie za pomocą pola świetlnego
  • Czujniki obsługiwane przez SCI: 1 mV/V, 2 mV/V, DMS 300 Ohm, DMS 1000 Ohm, czujniki z wyjściem napięciowym 5 V, czujniki z wyjściem napięciowym 10 V

Czujniki posiadające wyjście analogowe mogą zostać połączone z cyfrowym interfejsem urządzenia QS-Box przy użyciu modułu SCI.
Rozwiązanie takie pozwala na korzystanie ze wszystkich zalet systemu cyfrowego przy niewielkich kosztach.