Dotacje EU

OK STROJSERVIS Polska Sp. z o. o. informuje, że realizuje projekt pt.: „Dotacja bezzwrotna na kapitał obrotowy firmy OK STROJSERVIS Polska Sp. z o. o. w związku z wystąpieniem COVID-19” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (www.poir.gov.pl):

Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Numer projektu: POIR.03.04.00-16-0146/20-00
tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla OK STROJSERVIS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• cel projektu: Wsparcie utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej
• beneficjent: OK STROJSERVIS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• planowane efekty: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa i zachowanie miejsc pracy
• wartość projektu: 56.232,00 PLN
• wkład Funduszy Europejskich: 56.232,00 PLN