DENSO Małe roboty przemysłowe

Wincaps III

Otwarty interfejs zasobów robota dla pracy w sieci

Zestaw narzędzi wykorzystywanych do tworzenia aplikacji i programów

Standardowy interfejs komunikacyjny dla robotów i urządzeń peryferyjnych

Doskonała rozszerzalność: wspiera roboty DENSO, urządzenia (PLC, narzędzia maszyn CNC, czytników kodów kreskowych oraz czytniki RFID)

Cechy:

  •  Łatwy rozwój systemu, który obsługuje rozpowszechnione technologie obiektów (DCOM i SOAP)
  • Dostarcza dwa standardowe interfejsy: interfejs aplikacji i interfejs urządzeń
  • Wyposażony w bramę do połączenia z różnymi standardami (OPC i UPnP)- poprawia ponowne wykorzystanie istniejących aplikacji
  • Używa narzędzi programistycznych wspierających OLE (COM, ActiveX): Visual C++, C++ Builder, Visual BASIC, Delphi, LabVIEW, Excel, itp.

Zalety:

  •  Połączenie urządzeń z powszechnie używanymi elementami automatyki używając tego samego interfejsu użytkownika (np. kamery, serwomotory, dodatkowe osie, itp.)
  • Programowanie z wykorzystaniem wspólnego zaawansowanego języka (C++, C#, VB, LabVIEW, itp.)
  • Ogranicza czas, zasoby i koszty tworzenia programów
  • Pakiet SDK- tworzenie własnego dostawcy (zestaw rozwoju oprogramowania) dla posiadanych urządzeń