DENSO Małe roboty przemysłowe

Orin Vision

Cechy:

 • Obszerna biblioteka przeznaczona wyłącznie dla oprogramowania pośredniczącego ORiN2
 • Łączy ORiN2 i OpenCV by bezpośrednio programować roboty DENSO i systemy wizyjne
 • Wykorzystuje wspólny zaawansowany język (C++, C#, VB, LabVIEW, itp.)
 • Tylko jeden interfejs

Funkcje:

 • Przechwytywanie obrazów
 • Przetwarzanie obrazów
 • Analiza obrazów
 • Interpretacja obrazów
 • Kalibracja robota i kamery

Zalety:

 • Programowanie robotów DENSO i systemów wizyjnych używając wspólnego zaawansowanego języka (C++, C#, VB, LabVIEW, itp.)
 • Możliwość połączenia i użycia praktycznie każdej kamery
 • Redukcja czasu programowania i nakładów wykorzystując tylko jeden interfejs
 • Redukcja kosztów
 • Wykorzystanie już istniejących funkcji przechwytywania obrazów, przetwarzania, analizy, interpretacji oraz kalibracji robota i kamery