DENSO Małe roboty przemysłowe

b-CAP

Cechy:

  •  Bazuje na protokole TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)
  • Możliwość połączenia z robotami DENSO i innymi urządzeniami peryferyjnymi przy użyciu PC, PLC lub innych Ethernet, TCP/IP lub UDP
  • Pracuje niezależnie od systemu operacyjnego (iOS, Linux, Windows, itp.)
  • Bezpośrednia kontrola robota poprzez przesyłanie punktów docelowych w krótkich odstępach czasu, używając własnej kinematyki w czasie rzeczywistym

Zalety:

  • Połączenie i kontrola robotów DENSO i urządzeń peryferyjnych przy wykorzystaniu PC/PLC lub innych urządzeń obsługujących Ethernet, TCP/IP lub UDP
  • Pracuje niezależnie od systemu operacyjnego (iOS, Linux, Windows, itp.)
  • Programowanie z wykorzystaniem wspólnego zaawansowanego języka (C++, C#, VB, LabVIEW, itp.)
  • Brak konieczności nauki nowego języka programowania robotów
  • Kontrola robotów DENSO w czasie rzeczywistym