BALTEC Radialne maszyny nitujące

Technologie nitowania

Katalog BalTec: Niezawodne połączenia

Radialna technologia nitowania firmy BalTec jest postrzegana jako najbardziej nowoczesna na świecie. Tam gdzie oczekiwane są wysokiej jakości połączenia nie można znaleźć nic równie dobrego. Nawet połącznia które mogły być wykonane przy użyciu innych technik , obecnie są osiągalne przez radialne nitowanie.

Stempel nitowniczy wykonuje ruch po torze rozety (hipocykloidy) co powoduje niezwykle delikatne i efektywne formowanie nita . Z relatywnie niską siłą osiową , punkt odkształcenia materiału nita zostaje osiągnięty. Dzieje się to poprzez kontakt na małej powierzchni styku pomiędzy stemplem a nitem. Zgodnie z ruchem hipocykloidalnym materiał powierzchni nitowanej płynie w kierunku promienia.

Doskonała struktura uformowanego nita.
W radialnym procesie nitowania narzędzie nie rotuje. Tarcie pomiędzy narzędziem a obrabianym nitem jest minimalne. Efektem jest doskonała struktura powierzchni.

Przenoszenie minimalnej siły nitowania.
Nawet elementy ceramiczne czy bakelitowe mogą zostać poddane procesowi nitowania. Siły boczne są znikome. Zazwyczaj mocowanie nie jest konieczne.