BALTEC Radialne maszyny nitujące

Monitorowanie / Kontrola jakości

Korzyści :

  • Ciągła analiza procesu monitoruje jakość wykonywanych połączeń.
  • Jako dostawca części i komponentów jesteś w stanie kontrolować swoja produkcję i analizować jakość wytwarzanych produktów. Na tle konkurencji jest to Twoja zdecydowana przewaga.
  • Wszystkie dane procesu będą wyświetlane jako siła nitowania / czas nitowania wobec obranej ścieżki formowania / wykres czasu kształtowania.
  • Górne i dolne granice są ustalone przez ”dopuszczalne tolerancje“.
  • Wszystkie dane procesowe są automatycznie zapisywane i dostępne do późniejszej analizy w dowolnym czasie.
  • System monitorowania On Line umożliwia natychmiastową reakcję podczas wystąpienia błędu w procesie – informację otrzymuje przekaźnik dający sygnał do interfejsu.
  • Statistic Process Control (SPC) – zbieranie danych
  • Process Certificate (CpK) – monitorowanie procesu