ADACTECH Precyzyjne dozowanie produktów

Seria ADACSHOT - 500

Zawór strumieniowy z piezoelektrycznym zespołem napędowym, do dozowania bardzo małych ilości olejów, smarów, past, klejów, lakieru i klejów UV, a także innych płynów.

  • Umożliwia dozowanie indywidualnych dawek (kropli) produktu bez styku.
  • Umożliwia dozowanie kropel lub ciągów.
  • Idealny dla produktów o wysokiej oraz niskiej lepkości.
  • Niezwykle krótkie dawkowanie (do 500 dawek na sekundę).
  • Odległość dawkowania od 1 do kilku mm. (w zależności od lepkości).
  • Dla mikro-punktów (od 0,001 do kilku µl) lub ciągów (w trybie ciągłym).
  • Wymienny tłok i gniazdo. Działanie to można przeprowadzić w zakładzie.
  • Wybór tłoków i gniazd wykonanych z różnych materiałów: polieteroeteroketonu, twardego metalu, ceramiki.
  • Dostępne dysze z otworem wylotowym od Ø 0,07 [mm] z igłą lub bez.
  • Dostawa produktu przez beczkę, zbiornik, wkład lub strzykawkę.

Program obejmuje:
ADACSHOT-501: dla lepkości do 300 mPa.s ***
ADACSHOT-502: dla lepkości do 7000 mPa.s ***
ADACSHOT-510: dla lepkości do 2’000’000 mPa.s ***
(*** możliwość ogrzania do 120° [C])

Akcesoria: Zbiornik, pompa beczkowa, instalacja rurowa, centrala, igła dozująca lub dysza itp.