ADACTECH Precyzyjne dozowanie produktów

Pompy beczkowe

Producenci dostarczają produkty do dozowania we wszystkich rodzajach pojemników: beczkach, naczyniach, wkładach, końcówkach, itp. Dla każdego z tych pojemników zapewniamy najbardziej odpowiednią metodę zasilania dla Państwa systemu dozowania.

Jeżeli produkt ma być dostarczony w pojemnikach lub beczkach, dostępne są różne wysokociśnieniowe pompy pneumatyczne:

BP-3-PN: Mała pompa dla naczyń 1 do 5 litrów, bez kontroli poziomu.

BP-50-PN: Pompa dla beczek od 10 do 50 litrów z pneumatycznymi kolumnami.

BP-200-PN: Pompa dla beczek na maksymalnie 200 litrów z pneumatycznymi kolumnami.

Wszystkie te pompy mogą być dostarczone ze wszystkimi rodzajami akcesoriów takich jak środki kontroli poziomu, płytki wtórnika, płyta bazowa z pozycjonowaniem beczki, ze stopami lub kołami, z kontrolą pneumatyczną itp.