ADACTECH Precyzyjne dozowanie produktów

ADACBOX BB/BD/BV

Aby zarządzać i programować cykle dozowania, oferujemy gamę specjalnie opracowanych sterowników dla jednostek dozowania. Gama ta obejmuje ADACBOX-BB (do kontroli urządzeń czasowych/ciśnieniowych), ADACBOX-BD (który pozwala na zarządzanie dwiema jednostkami czasowymi/ciśnieniowymi całkowicie niezależnie i autonomicznie) oraz ADACBOX-BV(umożliwiający pełne zarządzanie objętościową jednostką dozowania z dodatkowym przesuwem pneumatycznym, tzn. dla ruchu pionowego w górę i w dół).

Te sterowniki integrują 5/2 zawory solenoidowe dla ruchów pneumatycznych o podwójnym efekcie. Ponadto, pozwalają one na regulację ciśnienia pracy jednostek. Cyfrowy ekran z kilkoma liniami umożliwia użytkownikowi wyświetlanie najważniejszych parametry cyklu dozowania. Programowanie można przeprowadzić za pomocą PLC, który może komunikować się i wymieniać dane z centralą (np. przez linię automatyczną).

Wszystkie te sterowniki umożliwiają użytkownikowi wstępnie zaprogramować kilka harmonogramów pracy. Sygnały do sprawdzania poziomu ruchu różnych modułów pneumatycznych mogą być zarządzane tymi sterownikami.

Akcesoria:

ręczne lub nożne przełączniki, złącza pneumatycznych, przedłużacze itp.